به گفته سخنگوی قوه قضاییه، دستگاه قضایی هم همان روز و هم الان اعلام کرده و می کند که در صورت تغییر مصوبه شورای امنیت ملی در این رابطه؛ «آنها را محاکمه کند و معتقد هستیم که سران فتنه مرتکب اتهاماتی و جرائمی شده اند که قابل محاکمه هستند.»
از معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دلیل افشای خبر «اعدام تمام مردان یک روستان به جرم قاچاق» شکایت کرده بود.