۱۳۹۵ آذر ۲۱, یکشنبه

پلمب محل کسب یک شهروند بهایی در بیجار

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز محل کسب نصراله تکاپوی در شهرستان بیجار از توابع استان کردستان توسط ماموران اداره دولتی اماکن عمومی پلمب گردید.

بنابر گزارش منابع مطلع به گزارشگر بهایی نیوز" نصراله تکاپوی، ۵۶ سال سابقه کار در صنف خشکشویی را دارد اما ماموران اماکن تنها به دلیل بهایی بودن وی این محل کسب را پلمب کرده اند."
به گفته این منبع نزدیک ماموران اماکن در زمان پلمب گفته اند که اگر جواز کسب داشته باشید این محل پلمب نخواهد شد اما با ارائه جواز کسب که تا ۵ سال دیگر نیز همان روز تمدید شده است توجهی نکردند و این محل کسب پلمب شد.
در دو ماه گذشته دستکم بیش از ۱۴۰ محل کسب شهروندان بهایی تنها به دلیل تعطیلی محل کسب شهروندان بهایی در ایام تعطیلی دیانت بهایی با پلمب روبرو شده است. در سالهای گذشت اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است.
خبرگزاری بهایی نیوز پیشتر دلیل پلمب محل کسب شهروندان بهایی را مقابله نیروهای امنیتی با اعیاد دیانت بهایی در تعطیلی مذهبی ۹ روز دیانت بهایی اعلام کرده است و همواره در سالهای گذشته شاهد پلمب محل کسب شهروندان بهایی و همچنین بازداشت شهروندان بهایی ساکن ایران پس از ایام تعطیلی دیانت بهایی بوده ایم. طبق قوانین صنفی کشور کسانی که دارای مجوز فعالیت هستند می تواند در سال ۱۵ روز تعطیلی اعلام نمایند و بیش از ۱۵ روز تعطیلی را به اداره اماکن اطلاع دهند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر