۱۳۹۵ بهمن ۷, پنجشنبه

تمدید قرار بازداشت صابر نادری در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج


Image result for ‫بازداشت صابر نادری‬‎

 صابر نادری آذرماه سال جاری در شهر قروه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پس از ۵۰ روز بازداشت، دادگاه انقلاب سنندج به خانواده وی به طور شفاهی اعلام کرد که قرار بازداشت وی تمدید شده است. خانواده نادری توانسته اند برای اولین بار از زمان بازداشت، به مدت کوتاهی، وی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج ملاقات کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک منبع نزدیک به خانواده نادری به گزارشگر هرانا توضیح داد: “دادگاە انقلاب سنندج بە طور شفاهی بە خانوادە مهندس صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم افزار پویا در شهر قروە اعلام کردەاند کە آنها قرار بازداشت موقت او را کە روز ١۴ آذر ماە توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدە بود، بار دیگر تمدید کردەاند. اما هیچگونە اطلاعی در مورد علت بازداشت و نوع اتهامات واردە بە ایشان نداده اند.”
این منبع در ادامه افزود: “سرانجام پس از ۵٠ روز، روز گذشتە خانوادە ایشان امکان ملاقاتی کوتاە با او را در یکی از بازداشتگاههای ادارە اطلاعات شهر سنندج پیدا کردند. بە گفتە خانوادە، او بە شدت وزن کم کردە و از نظر بدنی بسیار رنجور، ضعیف و زرد شدە بود، اما آثاری از شکنجە در او نمایان نبودە است. او بە آنها گفتە است کە او تا بە امروز هم دلیل دستگیری خود را بە درستی نمیداند، اما کاملا بی گناە است و هرگونە اتهامی کە متوجە او باشد، تماما بی اساس و پروندەسازیی دروغین بیش نیست و افرادی در صدد قربانی کردن او هستند.”
منبع نزدیک به خانواده نادری در پایان تاکید کرد: “مقامات امنیتی و قضایی از خانوادە او درخواست کردەاند کە فرزندشان را قانع بە همکاری و قبول کیفرخواست آنها نمایند، تا بر این اساس، آنها نیز مراعات وضعیت او را نمودە، او از سلول انفرادی و بازداشتگاە امنیتی خارج و پروندە او را بە دادگاە ارجاع دهند. همچنین در صورت قبول این شرط، نهایت کمک بە حل مشکل او مد نظر مقامات امنیتی و قضایی خواهد بود، در غیر این صورت، همچنان بە صورت بلاتکلیف خواهد ماند.”
هرانا در گزارشات پیشین مربوط به بازداشت این شهروند قروه ای اشاره کرده بود “نیروهای امنیتی ابتدا تمامی اطراف خانە را بە محاصرە در آوردە و سپس حدود ٢٠ نیروهای امنیتی بە طور همزمان بعد از باز شدن درب منزل بە داخل خانە یورش بردە و تمامی اسباب و اثاثیە منزل مادری وی را بە هم ریختە و مورد بازرسی قرار دادند.”

این نیروها بر خلاف قوانین موجود، بدون همراە داشتن نیروی زن بە بازرسی بدنی زنان خانوادە و وسایل شخصی آنان نیز پرداختە و در مقابل اعتراضات اعضای خانوادە با تهدید اسحلە آنان را وادار بە سکوت کردند.

نیروهای امنیتی پس از تفتیش و تفحص یک ساعتە، در نهایت دو لپتاب داخل خانە و لپتاب همسر آقای نادری، تلفن همراە تمامی اعضای خانوادە و تعدادی کتاب و جزوە را توقیف و با خود بردند.
همزمان با این اقدام، تعدادی از نیروهای امنیتی نیز بە شرکت شهیر نرم افزار پویا واقع در ابتدای خیابان شریعتی، طبقە دوم ساختمان سینا یورش بردە و بە بازجویی تمامی همکاران مهندس نادری، بازرسی محل و کامپیوترها پرداختند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر