۱۳۹۶ شهریور ۸, چهارشنبه

۳۰ درصد شهرنشین‌ها در وضعیت بدی زندگی می‌کنندوزیر راه و شهرسازی گفت: در بین ۵۹ میلیون شهرنشین، ۱۹ میلیون بدمسکن وجود دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی ویران شدن بافت‌های فرسوده و شکل‌گیری مناطق حاشیه‌ای را نتیجه جدال دو مفهوم تجدد و ایران تاریخی دانست و افزود: « در حقیقت بافت فرسوده و حاشیه‌ای ۲ روی یک سکه بوده و یک حقیقت را بیان می‌کنند ، در این مفهوم ایران تاریخی نمی‌تواند خودش را باز آفرینی کند و در نتیجه شاهد ایجاد یک بافت حاشیه‌ای بدون هویت در کنار خود می‌شود.»
آخوندی همچنین خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه ۱۱۰ سال از مشروطیت ایران گذشته و هزاران اتفاق در حوزه‌های مختلف اعم از صنعتی ، علمی ، اقتصادی و … رخ داده ولی اکنون شاهد آن هستیم که در حال حاضر با وجود ۵۹ میلیون نفر جمعیت شهری ، ۱۹ میلیون نفر در وضعیت بدی زندگی می‌کنند.
وی در ادامه ویران شدن بافت‌های فرسوده و شکل گیری مناطق حاشیه‌ای را نتیجه جدال ۲ مفهوم تجدد و ایران تاریخی دانست و افزود: «در حقیقت بافت فرسوده وحاشیه‌ای ۲ روی یک سکه بوده و یک حقیقت را بیان می‌کنند، در این مفهوم ایران تاریخی نمی‌تواند خودش را بازآفرینی کند و در نتیجه شاهد ایجاد یک بافت حاشیه‌ای بدون هویت در کنار خود می‌شود.»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر