۱۳۹۵ آبان ۱, شنبه

فشار بر بند زنان زندان اوین


فشار بر بند زنان زندان اوین

 در راستای فشارهای سیستماتیک بر زندانیان سیاسی “بند زنان” زندان اوین علیرغم اعتراضات مستمر کماکان خود و خانواده هایشان تحت فشار هستند.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ به طور خاص در روزهای ملاقات توسط دو مامور زندان به نام های “ملائفی” و معاون و همکارش “شیخ نواز” با بازرسی های تحقیرآمیز، قطع کردن تلفن های کابین، وارد شدن و قطع تلفن خانواده ها به بهانه های مختلف و قطع یا کوتاه کردن ملاقات ها و یا زمان ملاقات به صورت خودسرانه اسباب اذیت و آزار زندانیان می شوند، به طوریکه بچه های کم سن و سال به محض حضور آنها دچار استرس و آشفتگی می شوند و این همیشه موجب به هم خوردن و ضایع شدن همان مختصر زمان ملاقات زندانیان با خانواده هایشان می شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر