۱۳۹۵ آبان ۸, شنبه

آتنا دائمی روند دادرسی آرش صادقی را غیر قانونی و ناعادلانه دانست آتنا دائمی فعال مدنی روند دادرسی آرش صادقی را ناعادلانه و غیر قانونی دانسته می گوید :
بر طبق ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی ،در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم می‌كند و هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یك را بیش از حداكثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعیین می‌نماید. در هر یك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یكی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.
آرش صادقی در دادگاه بدوی بدون حضور وکیل و به ریاست قاضی صلواتی محاکمه گردید و به ١٥ سال زندان محکوم شد: 
١- اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت کشور ٧ سال و ٦ ماه حبس تعزیری
٢- تبلیغ علیه نظام ١٨ ماه حبس تعزیری
٣- توهین به مقامات ٣ سال حبس تعزیری 
٤- نشر اکاذیب در فضای مجازی ٣سال حبس تعزیری 
آرش صادقی همچنین از سال ٨٩ به ٤ سال حبس تعلیقی محکوم شد که متاسفانه پیش از اتمام دوره مقرر برای به اجرا گذاشتن آن در تاریخ ١٥ شهریور ٩٣ بازداشت و قاضی آن ٤ سال حکم تعلیق را نیز در این پرونده لازم الاجرا دانسته در نتیجه آرش صادقی به ١٩ سال حبس محکوم شده است و این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شده است. 
گلرخ ایرایی همسر وی نیز به دلیل عمل جراحی در دادگاه بدوی حضور نداشت و اجازه حضور وکیلش را هم به دادگاه ندادند و به صورت غیابی محاکمه و حکم ٦ سال حبس در دو اتهام برای او صادر گردید....
١- توهین به مقدسات ٥ سال حبس تعزیری
٢- تبلیغ علیه نظام ١ سال حبس تعزیری
طبق ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی به این دلیل که اتهامات آرش صادقی بیش از سه اتهام بود برای هر اتهام اشد به اضافه نصف تعلق گرفته است، برای مثال اشد مجازات اتهام اجتماع و تبانی ٥ سال میباشد اما چون او بیش از سه اتهام داشته برای او بابت این اتهام ٧ سال و نیم حکم صادر گردیده، طبق همین قانون فقط اشد یکی از اتهامات لازم الاجرا میباشد یعنی برای آرش صادقی ٧ سال و ٦ ماه باید اجرا شود؛ برای صدور حکم این ماده قانونی اجرا شده است اما برای اجرای حکم تاکنون این ماده قانون اجرا نشده و در اجرای احکام دادسرای اوین تاریخ آزادی آرش صادقی سال ١٤١٤ بر اساس ١٩ سال حبس اعلام شده است. و همچنین طبق قانون تجمیع دو پرونده آرش صادقی میبایست با هم ادغام شوند و این در حالیست که حتی با وجود ادغام نکردن پرونده پیشین(٤سال تعلیق) و پرونده فعلی (١٥ سال حبس تعزیری) میبایست آزادی او بر اساس ١١ سال و نیم محاسبه میشد و نه ١٩ سال.

در خصوص گلرخ ایرایی نیز چون دو اتهام دارد فقط اشد مجازات برای هر اتهام تعلق گرفته است اما باز در اجرای حکم او ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی اجرا نشده است. 
حال آرش صادقی به دلیل روند غیر قانونی و ناعادلانه دادرسی و عدم اجرای ماده ١٣٤ و بازداشت وحشیانه همسرش پیش از جواب اعاده دادرسی از دیوان عالی دست به اعتصاب غذا زده است. 
صدای او خواهیم بود.

در خصوص پرونده خودم نیز همین رویه را در پیش گرفته اند، برای صدور حکم بدوی و حکم تجدید نظر و حالا اجرای حکم ! و همچنین در خصوص لازم الاجرا بودن ماده ١٣٤ در دادنامه ام چیزی نوشته نشده است (تصویر دادنامه حکم بدوی و حکم تجدید نظر در صفحه خودم و خبرگزاری های معتبر موجود است) 
در نتیجه حکم آرش صادقی تاکنون ١٩ سال 
گلرخ ایرایی ٦ سال 
و بنده ٧ سال میباشد 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر