۱۳۹۵ آبان ۴, سه‌شنبه

اعتراض زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر بدلیل بسته شدن درب هواخوری


اعتراض زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر بدلیل بسته شدن درب هواخوری

 روز گذشته  دوشنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۵ به علت بازدید از زیر هشت و سالن ۱۱ زندان رجایی شهر درب هواخوری این اندرزگاه بسته و زندانیان سیاسی نسبت به این عمل اعتراض کردند.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ درحالی که بدستور شجاعی مسئول بند ۴ در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر درب هواخوری بسته شده بود، زندانیان سیاسی  پشت درب برای رفتن به هواخوری تجمع کرده بودند وهر چه درخواست کردند کسی توجه نکرد و درب را باز نکردند.
در این هنگام مهدی شاندیز با سر دادن شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه شجاعی را مجبور به باز کردن درب هواخوری کرد. رئیس بند به او گفته: آقای شاندیز مگر نمی خواهی آزاد شوی چرا اینقدر شعار می دهی، مهدی شاندیز در جواب او خندید ه ای کرده و گفته کدام آزادی، من موقعی آزادم که وطنم آزاد باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر