۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

گزارشی از وضعیت حمیدرضا امینی ، فعال تلگرامی ، در زندان بزرگ تهران ، فعال تلگرامی که در آذر ماه بازداشت شده است ، هم اکنون با اتهامات سیاسی در زندان بزرگ تهران (فشافویه) نگهداری میشود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حمیدرضا امینی از ۱۱ آذرماه بهاتهامات «نشر اکاذیب»، «توهین به مقدسات» و «توهین به مقاماتجمهوری اسلامی» در بازداشت به سر میبرد و در ۲۸ بهمنماه از اوینبه زندان بزرگ تهران تبعید شده است.
او پس از این انتقال به مدت پنج روز در اعتصاب غذای خشک به سر برده است.
علیرغم وخامت حال این فعال تلگرامی مسئولان از رسیدگی به وی و اعزام او به مراکز درمانی خودداری می کنند.
حمیدرضا امینی که مدیریت یک کانال تلگرامی را بر عهده دارد، در تاریخ ۱۱ آذرماه از سوی مأموران سپاهبازداشت شد و به بند ۲– الف انتقال یافت.
مأموران پس از بازداشت منزل او را تفتیش و وسایل وی را ثبت و ضبط کرده اند.
اتهامات وی «نشر اکاذیب»، «توهین به مقدسات» و «توهین به مقامات جمهوری اسلامی» عنوان شدهاست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر