۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

صدور حکم هیجده سال حبس و دو سال تبعید برای فرهاد سلمانپور ظهیر

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای  ،  فعال مدنی ، حکم ۱۸ سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان خورموج صادر کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرهاد سلمانپور ظهیر، فعالمدنی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیهنظام»، «توهین به مقدسات» و «تشویش اذهان عمومی» از سویقاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به جمعا ۱۸ سال حبس ودو سال تبعید به شهرستان خورموج محکوم شده است.
این حکم در ارتباط با آخرین بازداشت این فعال مدنی که در شهریورماه سال جاری صورت گرفت، صادر شدهاست.
شایان ذکر است، دادگاه آقای سلمانپور ظهیر در ۳۰ بهمن ماه تشکیل شد و وی در اعتراض به«نداشتن  استقلال در تصمیم گیری توسط قاضی پرونده» و«عدم وجود هیات منصفه در جلسه دادگاه»، دراین جلسه شرکت نکرد
مصادیق اتهامات وی «پخش یک فایل صوتی در کانال تلوزیونی صدای آمریکا در رابطه با کلاهبرداری ۱۵۰میلیون دلاری ناصر مکارم شیرازی در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد به بهانه کمک هزینه تحصیل وزندگی طلاب خارج از ایران» و همچنین «افشاگری درباره نقش یکی از قضات عالی رتبه دادگستری درترانزیت موادمخدر صنعتی شیشه به کشور مالزی» است.
فرهاد سلمانپور که سابقه دستگیری متعددی دارد، در آخرین مورد ۲۷ شهریورماه بازداشت و در آذرماه باقرار وثیقه از اوین آزاد شد.
وی در مدت بازداشت در بند ۲۰۹ و ۲۴۱ نگهداری شده و در زمان بازجویی به وسیله شوکر برقی موردشکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته که موجب مشکلات جسمی حادی برای وی گردیده است.
شایان ذکر است که در آذرماه سال جاری قاضی احمدزاده، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، نیز براییکی پروندههای فرهاد سلمانپورظهیر حکم هفت سال حبس صادر کرد.
فرهاد سلمانپور ظهیر که سابقه دستگیری متعددی دارد، نخستین بار در دیماه ۱۳۸۸ بازداشت و درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت کشور»، «افشای اسنادمحرمانه مربوط به سپاه پاسداران»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» جمعاً به ۲۶ سال حبستعزیری حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروانچرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سالو نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصالدائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر