۱۳۹۵ آبان ۲۰, پنجشنبه

نامه جعفر عظیم زاده در حمایت از اعتصاب غذای آرش صادقی


 نامه جعفر عظیم زاده در حمایت از اعتصاب غذای آرش صادقی

جعفر عظیم زاده، دبیر کل اتحادیه آزاد کارگران در نامه ای با حمایت از اعتصاب غذای آرش صادقی زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین نوشته: مبارزه برای آزادی گلرخ ایرائی که از داخل بند هشت زندان اوین توسط آرش صادقی آغاز شده است، بخشی از مبارزه تعطیل ناپذیر زندانیان سیاسی و مردم ایران برای برچیده شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی مدنی و پایان دادن به سرکوب و زندان بر علیه آنهاست.
متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:
برای اولین بار آرش صادقی را زمانی که هفته های اول اعتصاب غذایم را در بند هشت زندان اوین سپری می کردم ملاقات نمودم. در همان برخورد اول او را جوانی سرشار از روحیه و امید و باوری ستودنی به تحولات انسانی یافتم و بلافاصله ارتباطی عمیق بین ما برقرار شد.
آرش زندانی با سابقه ای بود و قبل از اینکه به بند هشت زندان اوین وارد شود، دوران بسیار سخت و طاقت فرسایی را در بندهای امنیتی ۲۰۹، ۲۴۰ و بندهای عمومی زندان اوین سپری کرده بود. اما هیچ نشانی از خستگی بر روی چهره پر صلابت این انسان بزرگ وجود نداشت. وی پس از انتقال من به بیمارستان سینا دو بار در حمایت از این اعتصاب و خواست برداشته شدن اتهامات امنیتی از روی پرونده های فعالین صنفی مدنی به همراه دیگر یاران هم بندی ام از جمله امیر امیر قلی، علی معزی و بهنام موسیوند بصورت دسته جمعی دست به اعتصاب غذا زدند که بار آخر را اعتصاب غذای نامحدود اعلام کرده بودند.
در بیمارستان سینا، گلرخ ایرایی به دیدارم آمد، پس از رد و بدل چند جمله با همدیگر، علیرغم شرایط سختی که داشتم لحظاتی از همسانی و همگونی این دو انسان شگفت زده شدم. انگار که دو وجود مالامال از عشق به رهایی انسان و مبارزه جوئی سر سختانه برای آزادی و برابری توام با صلابت و جسارتی ستودنی و عشق به زندگی در یک وجود جمع شده باشند. اما اینک گلرخ عزیزمان را نیز به بند کشیده اند و آرش با اعتصاب غذا، جانش را در گرو آزادی همسنگر و عشق زندگی اش گذاشته است.
مبارزه برای آزادی گلرخ ایرائی که از داخل بند هشت زندان اوین توسط آرش صادقی آغاز شده است بخشی از مبارزه تعطیل ناپذیر زندانیان سیاسی و مردم ایران برای برچیده شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی مدنی و پایان دادن به سرکوب و زندان بر علیه آنهاست.
همه با هم در حمایت از آزادی گلرخ ایرائی و دیگر زندانیان سیاسی فریادهایمان را رساتر کنیم.
جعفر عظیم زاده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر