۱۳۹۵ آذر ۳, چهارشنبه

نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در اعلام حمایت و همبستگی با معلمان، کارگران، دانشجویان و همه هموطنان


 نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در اعلام حمایت و همبستگی با معلمان، کارگران، دانشجویان و همه هموطنان

جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر(گوهردشت) در نامه ای ضمن اعلام حمایت و همبستگی با معلمان، کارگران، دانشجویان و همه هموطنان به جان آمده، نوشته اند: برای یک زندانی سیاسی هدیه ای بالاتر از آن نیست که از پشت دیوارهای زندان فریاد مطالبات حقه ای را بشنود که خود سال هاست برای همان مطالبات مردم به زندان افتاده است، همان حقوق و مطالباتی که به نفع سلطه گران غارتگر و رانت خواران و مفت خوران وابسته به قدرت از عامه مردم دریغ شده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:
ای جنبش آزادگی، ای رهروان زندگی، همبستگی… همبستگی فریاد حق طلبانه و صدای اعتراض و مقاومت شرافتمندانه شما کارگران، معلمان و دانشجویان میهنمان از بهارستان تهران محاصره نیروهای امنیتی را شکافت، اتوبان کرج را پشت سرگذاشت، از دیوار و حصار زندان گوهردشت کرج هم عبور کرد و در سالن ملاقات، طنین انداز شد. چهره های مصمم کارگر، معلم و دانشجو و جوشش و خیزش هموطنانی که حقوق و دارایی های به غارت رفته خود را طلب می کردند، یا خواهان آزادی زندانیان متعلق به مردم بودند، در مقابلمان مجسم گردید. از جسارت و شجاعت و حق طلبی هموطنانمان غرق غرور و افتخار شدیم. درود بر شرف شما و اتحاد و همبستگی و اراده های خستگی ناپذیرتان… در شرایطی قرار داریم که هیچ گوش شنوا و مرجع دادخواهی برای جلوگیری از چپاول صندوق فرهنگیان، حقوق های نجومی، اصلاحیه های ضدکارگری و قانون کار ظالمانه شبه برده داری و تبعیض های متعدد در حق معلمان وجود ندارد. غارتگران و چپاولگران را کسی حق تعرض ندارد و تازه طلبکار هم هستند. اما آنگاه که شریفترین اقشار جامعه با شعار “معیشت و منزلت حق مسلم ماست” ، حقوق پایمال شده شان را طلب می کنند مورد حمله و حجوم وحشیانه نیروهای حکومتی قرار می گیرند. این است معجزات دولت تدبیر و امید! تدبیر برای سرکوب محرومان و امیدواری برای دزدان غارتگر.
ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج ضمن اعلام حمایت و همبستگی با معلمان، کارگران و دانشجویان و همه هموطنان به جان آمده، اظهار می داریم که برای یک زندانی سیاسی هدیه ای بالاتر از آن نیست که از پشت دیوارهای زندان فریاد مطالبت حقه ای را بشنود که خود سال هاست برای همان مطالبات مردم به زندان افتاده است، همان حقوق و مطالباتی که به نفع سلطه گران غارتگر و رانت خواران و مفت خوران وابسته به قدرت از عامه مردم دریغ شده است.
پاینده و مستحکم باد اتحاد کارگران، معلمان و دانشجویان
زندان گوهردشت -زندانیان سیاسی:
ابوالقاسم فولادوند- رضا اکبری منفرد- سعید ماسوری- محمدعلی منصوری- صالح کهندل- علی معزی- خالد حردانی- حسن صادقی- شاهین ذوقی تبار مهدی فرحی شاندیز- جابر عابدینی- ابراهیم فیروزی- بهنام ابراهیم زاده- فرید آزموده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر