۱۳۹۵ آبان ۳۰, یکشنبه

آیا بهائیان عامل سیاستهای بیگانه هستند؟

Image result for ‫آیا بهائیان عامل سیاستهای بیگانه هستند؟‬‎
سال ۱۳۹۲ ، هنگامی که برای پیگیری حق تحصیل فرزندم به سازمان سنجش و آموزش کشور مراجعه می کردم، مسئولین در حالیکه از پاسخ کتبی و صریح طفره می رفتند، عبارتی کلیشه ای را نیز عنوان می کردند: "بهائیت ساخته ایادی استعمار روس و انگلیس است." منطقا نمی توان بین این گزاره و محروم کردن یک تازه جوان از حق تحصیل در دانشگاههای کشور ارتباطی یافت.
با این حال ، این تصور که بهائیان عده ای خائن و وطن فروش و بازیچه دست بیگانگان هستند، می تواند انگیزه روانی و ذهنی لازم را در مسئولین و دست اندرکاران سازمان سنجش ایجاد کند که در مقابل رفتار غیر قانونی و بی عدالتی سکوت پیشه کنند. با مرتبط دانستن بهائیان به دشمنان و بدخواهان ایران زمین، شاید بتوان هرگونه سرکوب و محرومیت آنان را توجیه نمود. اما آیا این عبارت صحیح است؟ آیا تا چه اندازه میتوان بهائیان را آلت دست عناصر ضد ایرانی به حساب آورد؟ آیا اندیشه و تفکری که بهاء الله ترویج می دهد تا چه اندازه با ایران و تمدن ایرانی سازگار است؟ در این گفتار تلاش می نمایم تا به بعضی از شواهد و دلایلی که می تواند ما را به پاسخ این سوالات رهنمون گردد اشاره کنم:
اولین نکته آنست که بهائیان به سرزمین ایران عشق می ورزند. این عشق و علاقه را چه در گفتار و چه در اقدامات خود ، در طول تاریخ ۱۷۰ ساله خود نشان داده اند. به چه دلیل باید استعمار روس و انگلیس نهضتی را در کشور ایران سازماندهی کند که خدمت به ایران و ایرانیان را سر لوحه کار خود قرار دهد؟ از آبادی و ترقی ایران و سواد آموزی و پیشرفت ایرانیان چه سودی به استعمارگران می رسید؟در این بیانات عبدالبهاء که در مکاتبات خود با ایرانیان آورده اند دقت فرمائید:
" اگر نفسی موفّق بر آن گردد که خدمتی نمايان بعالم انسانی علی الخصوص بايران نمايد سرور سرورانست و عزيزترين بزرگان اينست غنای عظيم و اينست گنج روان و اينست ثروت بی‌پايان" (مکاتیب عبدالبهاء جلد ۸ ص ۲۴۵ )
" چون آغاز طلوع اين مهر تابان از افق ايران بود و از آن خاوربباختر اشراق فرمود آرزوی دل و جان چنان است که شعله آتش عشق در آن خطّه و ديار شديدتر باشد و نورانيّت امر مبارک پديدتر. ولولهء امر اللّه غلغله در ارکان کشور اندازد ، و روحانيّت کلمة اللّه چنان جلوه نمايد که آن اقليم مرکز صلح و صلاح گردد ، و راستی و آشتی و مهر و وفا، يعنی ايران سبب حيات جاودان جهان گردد و علم صلح عمومی و امان و روحانيّت محضه در قطب امکان بر افرازد . ( منتخبات مکاتیب عبدالبهاء جلد ۱ ص ۲۴۷)
" ايران مرکز انوار گردد اين خاک تابناک شود و اين کشور منوّر گردد و اين بی‌نام و نشان شهير آفاق شود و اين محروم محرم آرزو و آمال و اين بی‌بهره و نصيب فيض موفور يابد و امتياز جويد و سرافراز گردد. " ( منتخبات مکاتیب عبدالبهاء جلد ۲ ص ۱۵۲)
" عنقريب شرق و غرب نعره يا بهاء الابهی بلند کند و جميع اقاليم کشور ايران را تقديس نمايد و جميع امم فارسيان را تمجيد کنند زيرا شمس حقيقت از آن افق درخشيد و ندای الهی از آن اقليم بلند شد زهی عزّت جاويد از برای آن بوم و بر و زهی سعادت شديد از برای اهل آن ديار. اگر قدر بدانند و سمند همّت در اين ميدان برانند ." ( منتخبات مکاتیب عبدالبهاء جلد ۳ ص ۱۹۰)
این بیانات مشتی از خروار و نمونه کوچکی از مجموعه بیانات بیشماری بود که بهائیان را الهام می بخشد و به تلاش وا میدارد تا به ایران و ایرانیان خدمت کنند و آینده ای پر شکوه را برای این سرزمین در کارگاه خیال خود به تصویر کشند. آیا این اندیشه ها می تواند زاییده القائات استعمارگران روس و انگلیس باشد؟ 
نکته دیگری که توجه محققین را در آثار و نوشتجات بهائی به خود جلب می نماید، نثر زیبا و آهنگین و فاخری است که بهاء الله و عبدالبهاء و به تبع آنان بهائیان در آثار و نوشتجات خود بکار می برند. این سبک نگارش به شهادت بعضی از صاحبنظران از شاهکارهای نثر فارسی به شمار می رود. دلارام مشهوری مینویسد:" ... نه تنها اینان] بهائیان[ پیشرو نجات زبان فارسی در تاریخ معاصر ایران بوده اند، بلکه با توجه به اقتدار فزاینده پاسداران دین عربی، ایران بدون این جنبش و کوشش ]نهضت بابی و نهضت بهائی[ به احتمال قوی امروز کشوری عربی زبان بود. این واقعیت حتی ادوارد براون را واداشت که بنویسد: بابی ها و بهائی ها سبک ویژه ای در زبان فارسی بوجود آوردند که از بسیاری لحاظ قابل توجه است. برخی از الواح بهاء الله که در پاسخ به پرسشهای زردشتیان نوشته شده ، حتی به فارسی سره و بدون استفاده از واژه های عربی نگارش یافته است.... بهاء الله از نظر سبک، هم در زبان فارسی و هم در زبان عربی تکامل شگرفی بوجود آورد... " (رگ تاک جلد ۲ ص ۱۶۷ ) مجموعه آثار گرانبهای بهاء الله و عبدالبهاء و شوقی ربانی به زبان فارسی ، که به ده ها جلد می رسد، از شاهکارهای زبان فارسی به شمار می رود که متاسفانه تعصبات مذهبی و سانسور کورکورانه ، اکثریت جامعه ایرانی را از استفاده از این گنجینه ی با ارزش محروم نموده است. حال سوال اینجاست که اگر این نهضت فراگیر ساخته دست اجانب و استعمارگران باشد، این استعمار گران با چه انگیزه ای خدمت به زبان و اندیشه فارسی نموده اند؟
سومین نکته که ذهن محققین را به خود مشغول خواهد ساخت و آنان را به تعمق و تفکر بیشتر در آئین بهائی تشویق خواهد نمود، اصالت ایرانی این نهضت جهانی است. آئین بهائی ، نه تنها پیروان اولیه خود را از میان ایرانیان یافت، بلکه ریشه های فرهنگ اصیل و ناب ایرانی نیز در آن توسط اندیشمندان منصف و بی غرض مشاهده شده است . اقبال لاهوری متفکر و محقق بزرگ اسلامی می نویسد :" همه خطوط و سیر های متنوع فکری ایرانی را بار دیگر بصورت یک ترکیب جامع در نهضت دینی بزرگ ایران جدید می توان یافت. یعنی در آئین بابی و بهائی ..." ( نقل از رگ تاک جلد ۲ ص ۱۶۸) محقق تاریخ تمدن می تواند به وضوح در آثار بهاءالله و جانشینان او، عناصر اصیل و مترقی اندیشه ایرانی را که ریشه در تعلیمات حضرت زردشت و مه آباد و جلوه یافته در رویکردهای رهبرانی چون کوروش کبیر بوده است، بیابد. بردباری مذهبی، احترام به همه ادیان و عقاید، ترویج علوم و فنون و حکمت و فلسفه، پرهیز از خرافات و تعصبات، احترام به حقوق زنان، پرهیز از خشونت، احترام به طبیعت و دهها آموزه دیگر در آیین بهائی وجود دارد که محققین میتوانند پیوند عمیق آنها را با اندیشه و فرهنگ ایرانی گوشزد نمایند. آیا استعمار گران چه دستگاه حیرت انگیز اندیشه پروری داشته اند که توانسته اند به این خردمندی و هنرمندی اندیشه ها و آموزه های ایرانی را با تفکر عصر نوین پیوند و آمیزش دهند؟ و اصولا از این کار چه سودی نصیب استعمارگران و سلطه جویان می گردد؟
چهارمین نکته آنکه ، آئین بابی و بهائی از همان آغاز پیدایشش ، نه تنها ایرانیان را به دین جدید دعوت نمود، بلکه دامنه دعوت خود را به فراسوی سرزمین ایران گسترش داد. این دعوت به مرور ایام به سرزمینهای شرق آسیا و غرب اروپا و قاره آفریقا و در نهایت دو قاره عظیم آمریکای شمالی و جنوبی و اقیانوسیه نیز گسترده گشت و اکنون دیانت بهائی یکی از گسترده ترین ادیان عالم به شمار می رود. آثار بهاء الله به تمامی زبانهای زنده دنیا و حتی لهجه های بومی ترجمه گشته و در کتابخانه ها و مراکز فرهنگی معتبری در سراسر عالم مورد توجه صاحبان عقول و بصیرت است. این گسترش عظیم در چنین مدت کوتاهی حاکی از قوت و نیروی عظیم معنوی و فکری دارد که در خلال مضامین این آثار مندمج است. آیا کدام قدرت استثمار گر را می توان در نظر گرفت که نیرویی معنوی داشته باشد تا بتواند حتی ذره ای در این میدان قدم بگذارد؟ و اصولا اگر هدف استعمارگران نفوذ در سرزمینهای تحت سلطه خودشان بوده است، از ترویج و گسترش آئین بهائی در سرزمین خودشان و در میان مردم خودشان چه سودی میبرده اند؟ بلی ، بهاء الله نه تنها در مقابل قدرتمندان شرق و غرب و پادشاهان و امپراطوریهای دوران سر خم نکرد، بلکه شجاعانه و خردمندانه آنان را مخاطب ساخت و به طی مسیر الهی دعوت نمود. محقق تاریخ دیانت بهائی ، زمانی که خطابات پر هیمنه بهاء الله خطاب به ناپلئون سوم و ملکه ویکتوریا و پاپ پی نهم و فرانسوا ژوزف امپراطور اطریش و ویلهلم اول امپراطور آلمان را در کنار خطابات او به سلاطین عثمانی و ایران و روسیه مطالعه می کند ، به وضوح بر استقلال و جامعیت نهضت بهائی شهادت خواهد داد و هرگونه شائبه وابستگی این نهضت به استعمارگران از بین خواهد رفت.
بهائیان با کمال فروتنی و تواضع از علاقه مندان و محققین دعوت می نمایند تا با چشم خود ببینند و با گوش خود بشنوند و در مورد صحت این ادعا که به بهائیان تهمت ارتباط با استعمارگران وارد می کند، تحقیق نمایند. شواهد عشق و علاقه بهائیان به ایران، در اعمال و کردار و برنامه های آنان مشخص است. این شواهد را می توان از خلال صدها جلد آثار و نوشتجات بهائی نیز استخراج نمود. علاوه بر این ، نثر زیبا و فاخر بهاءالله و عبدالبهاء که هم به فارسی سره و هم به فارسی ادیبانه موجود است، برای محقق ایران شناس و ادیب ، تجربه ای شگرف و لذت بخش و افتخار آفرین را رقم خواهد زد. محققینی که به تمدن و اندیشه ایرانی عشق می ورزند ، در آثار بهائی همان اصالت و جامعیت و آزادگی و نیک اندیشی تمدن باستان ایرانی را مشاهده خواهند کرد . آنان در خطابات بهاء الله به ملوک و سلاطین و متفکرین زمان خودش، نوزایی تمدن ایران را در کسوت یک تمدن جهانی خواهند دید و از احساس افتخار و شادمانی لبریز خواهند شد.
پیمان قیامی
(یادداشت فوق در مجله مدارا وابسته به مجموعه بهایی نیوز منتشر شده و صرفا دیدگاه های مجموعه بهایی نیوز نمی باشد.)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر