۱۳۹۵ آذر ۱, دوشنبه

صدور حکم برائت مأمورین پلیس ویژهٔ امنیت فارس از ضرب و جرح دراویش گنابادی


دادگاه

شعبهٔ ١٠١ دادگاه کیفرى کوار، حکم برائت کلانترى و مأمورین پلیس ویژهٔ امنیت این شهرستان را از ضرب و جرح عمدى دراویش گنابادى صادر کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مجذوبان نور، سه تن از دراویش، آقایان سعدى، افضلى و کریمى، پس از حملهٔ سازمان‌یافتهٔ قشریون کوار به دراویش گنابادى، به دلیل همکاری و دخالت مأموران کلانترى و پلیس ویژهٔ امنیت در سرکوب دراویش به مراجع قضایی شکایت کرده بودند.
بنابر این گزارش؛ در درگیرى خونبارى که در شهریور سال ١٣٩٠ به هدایت و رهبرى سه آخوند جوان علیه دراویش گنابادى صورت گرفته بود، نیروهاى انتظامى و امنیتى، به جاى فرونشاندن درگیرى، با کمک به افراطیون مذهبى بر دامنهٔ برخوردها و تخاصمات افزوده و در این جریان بسیاری را مورد ضرب و شتم قرار داده و یکى از دراویش به نام شهید وحید بنانی را نیز به ضرب گلوله به قتل رساندند.
به دنبال این حادثه، بیش از صد درویش گنابادى و وکلا و فعالان حقوق دراویش روانهٔ زندان شده و فضاى امنیتى مضاعفى بر پیروان این سلسله اعمال شد، اما شکایت هیچ‌یک از دراویش علیه مسببان حادثه، مورد بررسى قرار نگرفته و با صدور حکم منع تعقیب، آمران و مأموران را از هرگونه اتهامى تبرئه و مبرا اعلام کردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر