۱۳۹۵ آبان ۲۷, پنجشنبه

نوع دیگری از اذیت و آزار زندانیان در زندان رجایی شهر


 

در کنار محدودیتها و نقض روزانه حقوق زندانیان؛ نگهداشتن آنان در قرنطینه به موضوعی نفرت انگیز برای زندانیان تبدیل شده است. زندانیانی که در طول روز به بیمارستان یا دادگاه اعزام می شوند یا از مرخصی و ملاقاتهای خصوصی با خانواده به بند بر می گردند به شیوه های مختلف مورد بازرسیهای تحقیرآمیز قرار می گیرند.
اگر زندانی از بیرون از زندان برگشته باشد در بدو ورود از در برقی به اتاقک کوچکی برده می شود و لباس او برای بازرسی را کاملا درآورده و او را چندین بار مجبور به نشست و برخاست می کنند .این در حالیست که با کوچکترین اعتراض و مقاومت زندانی از طرف ماموران مورد ضرب و شتم و توهین قرار می گیرد.
سپس به قرنطینه ای با مسئولیت شخصی بنام گودرز منتقل می شود و با تحقیر به وقیحانه ترین شکل ممکن مورد بازرسی قرار می گیرد. گودرز همراه با پاسداربندها بعضی زندانیان را به بهانه های مختلف در حضور دیگران مورد هتاکی و ضرب و شتم قرار می دهد.
اما در کنار همه این موارد نوع دیگری از اذیت و آزار بازرسی تحقیرآمیز زندانیان در قرنطینه زندان موسوم به پارک است که اکثر زندانیان از این کار نفرت انگیز به ستوه آمده اند.
از زمانی که این اعمال را در رابطه با زندانیان به اجرا درمیآورند اکثر زندانیان از رفتن به ملاقات خصوصی با خانواده های خود امتناع می کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر